post

Kansan yhtenäisyys ry: Ylen haastattelu kokonaisuudessaan

Reilu kuukausi sitten Kansan yhtenäisyys ry sai yhteydenoton Yleisradion toimittajana työskentelevältä Kaisu Janssonilta. Hän kertoi haluavansa tehdä haastattelun puoluehankkeemme kanssa. Tähän suostuttiin aluksi sillä ehdolla, että se julkaistaisiin joko kokonaan tai ei ollenkaan. Näin toimimalla vältyttäisiin siltä, että haastattelusta irrotettaisiin yksittäisiä kohtia asiayhteydestään, mikä on ollut valitettavan yleistä silloin, kun valtamedia käsittelee kansallismielisiä hankkeita.

Lähetettyämme vastauksemme Janssonille, hän kertoi, ettei sittenkään haluaisi julkaista haastattelua vaan poimia siitä joitain vastauksia isompaan artikkelikokonaisuuteen. Mietittyämme asiaa suostuimme tähän sillä ehdolla, että saisimme ensin nähdä kyseisen artikkelin, jotta tietäisimme, missä asiayhteydessä haastatteluvastauksiamme hyödynnetään.

Lopulta Yle poimi antamastamme haastattelusta pienen osan Janssonin, Juha Rissasen ja Riku Roslundin kirjoittamaan artikkeliin, joka julkaistiin ilman ennakkotarkistustamme 2. joulukuuta 2018. Emme ryhdy analysoimaan kyseistä artikkelia sen enempää, vaan halukkaat voivat tehdä omat johtopäätöksensä (linkki Ylen artikkeliin https://yle.fi/uutiset/3-10534212). Sen sijaan julkaisemme itse Janssonin laatiman haastattelun, joka oli Ylelle liikaa:

Syyskuun 11. kerroitte verkkosivuillanne, että yli tuhat korttia kasassa – paljonko niitä on nyt? Kannustatte ihmisiä vapaaehtoisiksi korttien kerääjiksi – onko teillä käsitystä siitä, kuinka paljon näitä kerääjiä on? Onko keräämisessä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa? Soldiers of Odin? PVL?

Pyrimme inventoimaan korttien määrän neljännesvuosittain eli noin kolmen kuukauden välein. Seuraavan kerran tulemme asian kanssa julkisuuteen siis joulukuussa. Omatoimisia vapaaehtoisia kerääjiä on ympäri Suomen. Kerääjien ei tarvitse mitenkään ilmoittautua yhdistyksen hallitukselle, vaan he voivat kerätä kortteja haluamansa määrän ja toimittaa ne sitten yhdistykselle – näin ollen korttien tai kerääjien tarkka määrä ei ole edes tiedossa.

Verkkosivuillamme osoitteessa KansanYhtenäisyys.fi kutsumme kaikki kansallismieliset suomalaiset yksityishenkilöt sekä järjestöt tukemaan puolueprojektiamme parhaaksi näkemällään tavalla. On kunkin järjestön oma asia, tiedottavatko he antamastaan avusta julkisesti. Ainakin jotkut ryhmät ovat verkkosivuillaan kertoneet julkisesti avustavansa hanketta. Olemme luonnollisesti kiitollisia kaikenlaisesta avusta!

Kansan yhtenäisyys ry:llä ja Suomalaisapu ry:llä on samoja henkilöitä hallituksissaan. Tekevätkö nämä yhdistykset yhteistyötä? Miten?

Näillä yhdistyksillä ei ole yhteistyötä – ne ovat luonteeltaan ja säännöiltään erilaisia yhdistyksiä. Tuemme tietysti kaikenlaisia kansallismielisiä hankkeita.

Mikä teidän suhteenne on Vastarintaliikkeeseen? Kerätäänkö kannattajakortteja PVL:n katuaktivismin yhteydessä? Kun puolue saadaan puoluerekisteriin, ketkä hyväksytään sen ehdokkaaksi? Millaiset kriteerit? Pitääkö tunnustaa kansallissosialismia?

Kuten jo todettua, kannustamme kaikkia arvomme allekirjoittavia auttamaan puoluehankkeen etenemisessä. Vastarintaliike on julkisesti kertonut avustavansa hanketta, ja pidämme tätä apua tervetulleena. Ehdokasasettelu ei ole vielä millään tavalla ajankohtainen asia vaan etenemme askel kerrallaan.

Mihin puolueena pyritte? Millainen puolueohjelma? Tuetteko samoja teemoja kuin PVL:n poliittinen manifesti? Jos, niin: PVL on kertonut pyrkivänsä pohjoismaiseen vallankumoukseen – onko puoluehanke nyt suunnanmuutos? Onko puoluehanke demokraattiseen järjestelmään sopeutumista? Onko teillä tarve vaikuttaa myös parlamentaarisin voimin?

Tavoitteena on tuoda Suomen puoluekentälle radikaali ja aito kansallismielinen vaihtoehto. Ennen yksityiskohtaisen puolueohjelman kirjoittamista meillä on tavoitteena saada puolue rekisteröityä. Arvoistamme, joiden pohjalle tuleva puolueohjelma rakentuu, on kuitenkin selvästi ja kattavasti kerrottu verkkosivuillamme, missä jokainen kiinnostunut voi käydä niihin tutustumassa.

Lyhyesti: vaadimme uskottavaa rajavalvontaa, tahdomme palauttaa rahapolitiikan EU:lta Suomelle sekä rakentaa itsenäisen armeijan. Tahdomme myös suojella suomalaisia ydinperheitä valtamedian ja Setan kaltaisten ääriliberaalien järjestöjen markkinoimalta homokulttuurilta. Valtion on varmistettava, että suomalaisilla on mahdollisimman edulliset olosuhteet perustaa suuria perinteisiä lapsiperheitä. Toisin sanoen tahdomme itsenäisen Suomen, joka päättää omista laeistaan, joka suojelee omaa verenperimäänsä ja jonka selkärangan muodostavat suomalaiset ydinperheet.

Vastarintaliike ja Kansan yhtenäisyys ry ovat eri järjestöjä.

Miten pitkään puoluehanke on ollut vireillä? Aloitettiinko kannattajakorttien kerääminen PVL:n lakkauttamisuhan takia? Vaikuttaako PVL:n lakkauttamisvaade jotenkin puolueprojektiin?

Yhdistyksen verkkosivut julkaistiin viime toukokuussa ja korttien kerääminen aloitettiin kesäkuun 9. päivä. Pohjoismaiseen Vastarintaliikkeeseen kohdistunut kieltohanke ei ole vaikuttanut yhdistyksemme perustamiseen.

Kansan yhtenäisyys ry, kuten monet muutkin isänmaalliset järjestöt ja yksityishenkilöt, tuomitsee korruptoituneen ja politisoituneen Poliisihallituksen toiminnan tässä asiassa. Ihmettelemme myös sitä, miksi media tai edes niin sanotut tutkivat journalistit eivät ole uskaltaneet tai halunneet kirjoittaa tuomion tai koko kieltohankkeen epäkohdista. Pidämme tätä viime vuosien yhteiskunnallista kehitystä huolestuttavana. Keinotekoinen ”monikulttuurisuus” näyttää pysyvän kasassa ainoastaan tiukalla vakoilulla (tiedustelulaki) ja oppositioon kohdistuvilla kieltohankkeilla.

Monissa Euroopan maissa maahanmuuttajarikollisuus, terrorismi ja orwellilainen valvontayhteiskunta ovat edenneet jo huomattavasti pidemmälle. Näköjään Suomen viranomaiset ja johtavat poliitikot haluavat, että seuraamme samoja jälkiä.

Miten teidät on otettu kaduilla vastaan? Onko puolueelle tilausta? Entä mikä on suhteenne muihin kansallismielisiin puoluehankkeisiin (Reformi, Suomen Kansa Ensin)?

Vapaaehtoisilta kerääjiltä saadun palautteen ja omien kokemustemme perusteella meidät on otettu hyvin vastaan kaduilla. Kaduilla huomaa myös hyvin, miten jakautuneita suomalaisten näkemykset ovat esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvissä asioissa, sillä välillä vapaaehtoiset joutuvat käymään myös kiivaita väittelyjä eri kantaa edustavien kanssa. Monet tulevat myös avautumaan kielteisistä kokemuksistaan liittyen maahanmuuttajiin. Yllättävän monet ovat harmitelleet sitä, ettei oman puolueen johto edusta maahanmuuttokysymyksissä lainkaan sellaista kantaa, mitä itse edustaa. Näyttääkin siltä, että käytännössä kaikki eduskuntapuolueet ovat enemmän tai vähemmän sitoutuneet ajamaan vallitsevaa monikulttuuri-ideologiaa, mutta kaikki suomalaiset eivät ole, joten selvästi meille on tilausta.

Meillä ei ole virallista suhdetta muihin järjestöihin tai puolueisiin, mutta monet haluavat avustaa meitä, ja olemme siitä kiitollisia.

Aiotteko saada jo seuraaviin eduskuntavaaleihin ehdokkaita? Millä aikataululla kannattajakortit kokoon?

Emme tavoittele osallistumista vielä seuraaviin eduskuntavaaleihin, sillä siihen nähden aika on rajallinen emmekä tahdo lähteä hätiköimään kiireessä. Aiomme rakentaa kestävän ja kauaskatseisen parlamentaarisen vaihtoehdon, joka on mukana muuttamassa Suomen suuntaa kohti terveempää yhteiskuntaa.

Näillä näkymin kortit saadaan kokoon ensi kesänä. Toivomme tietysti, että mahdollisimman moni allekirjoittaa kannatuskortin tai ryhtyy jopa kerääjäksi, mikä nopeuttaa tavoitteen saavuttamista.

Yli tuhat kannattajakorttia kasassa!

Puoluehankkeellamme on nyt tullut täyteen ensimmäinen vuosineljännes. Samalla voimme ylpeänä julkistaa tiedon siitä, että tuhannen kannattajakortin rajapyykki on rikottu.

Lauantaina kesäkuun 9. päivä alkanut kampanja korttien keräämiseksi on lähtenyt hyvin käyntiin. Kiitos siitä kuuluu kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat osallistuneet keräämiseen ja hankkeen mainostamiseen.

Suomessa uuden puolueen perustaminen on tehty melko hankalaksi verrattuna moneen muuhun maahan. Siinä missä täällä täytyy kerätä 5 000 korttia, esimerkiksi väkiluvultaan isommassa Ruotsissa vastaava luku on vain 1 500. Tästä huolimatta aiomme saada tarvittavan määrän kasaan.

Jotta saamme kaikki vaadittavat kortit kerättyä ja perustettua Suomen puoluekentälle aidon kansallismielisen vaihtoehdon, tarvitsemme kaikkien isänmaallisten apua. Kuka tahansa arvomme allekirjoittava voi ryhtyä omin päin vapaaehtoiseksi korttien kerääjäksi. Myös mikä tahansa järjestö voi halutessaan avustaa hanketta keräämällä kortteja tai mainostamalla sitä sosiaalisessa mediassa. Kaikki apu otetaan kiitollisina vastaan! Lopulta kyse on kuitenkin Suomen vapauttamisesta ja uudesta itsenäistymisestä, mikä on kaikkien kansallismielisten yhteinen tavoite.

Allekirjoita puoluehankkeemme kannattajakortti jo tänään. Liity joukkoomme rakentamaan kansallismielistä puoluetta, jonka ainut tavoite on palauttaa itsenäisyys hinnalla millä hyvänsä. Me tulemme rakentamaan puolueen, joka uskaltaa paitsi vaatia itsenäisyyttä myös taistella sen puolesta!

Täytetyt kannattajakortit voi lähettää osoitteeseen:

Kansan yhtenäisyys ry
PL 15
00811 HELSINKI

Kansan yhtenäisyys ry – itsenäistyvän Suomen puoluehanke

Me vaadimme itsenäisyyttä. Suomalaisista on tulossa vähemmistökansa omassa maassamme. Olemme luovuttaneet poliittisen päätösvallan Euroopan unionille ja ulkomaalaisille rahanlainaajille. He ovat puolestaan päättäneet, että ”kansainvälisyys” ja ”monikulttuurisuus” ovat itsenäisyyttä, omavaraisuutta ja suomalaista verenperimää korkeampia arvoja.

Kymmenen viime vuoden aikana Suomen poliittiset ongelmat ovat kärjistyneet nopeasti. Rajuimmat välittömät vaikutukset ovat olleet vuonna 2015 puhjenneella pakolaiskriisillä, jonka torjumiseksi kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten hallitus ei tehnyt mitään. ”Konservatiiviset oikeistopuolueet” ajoivat väestönvaihtopolitiikkaa aivan yhtä kovalla innolla kuin vihervasemmisto. Suomen väkivalta- ja seksuaalirikosten määrä räjähti muutamassa kuukaudessa avoimien rajojen politiikan vuoksi. Poliisiammattikorkeakoulun tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolet maahanmuuttajaraiskaajien uhreista on lapsia.

Jo muutamaa vuotta aiemmin Suomen talous sai lähes lamaannuttavan iskun, kun kansainvälinen pankkikriisi ajoi maamme velkakierteeseen. Vaikka pankkikriisin syyllisiä olivat ulkomaalaiset finanssikeinottelijat, kriisin maksumiehiksi joutuivat tavalliset suomalaiset.

Valtion velka on paisunut hallitsemattomasti, varallisuuserot ovat revenneet ja pitkäaikaistyöttömyyden yleistyminen syrjäyttää kasvavan osuuden väestöstämme. Sen sijaan, että valtio rahoittaisi suomalaisten hyvinvointia ja suomalaisia yrityksiä, meitä verotetaan entistä raskaammin, jotta voisimme maksaa korkoja ulkomaalaisille pankeille. Länsimaissa on meneillään keskiluokan kuolemaan johtava trendi. Velkaorjuuteen sidotut kansalaiset on kasvatettu pelkäämään työpaikkansa menettämistä niin paljon, että yhä harvempi uskaltaa julkisesti ottaa kantaa maahanmuuton kaltaisiin tulenarkoihin poliittisiin ongelmiin.

Talouden ja maahanmuuton ohella myös maanpuolustus on rappiolla. Entistä harvemmasta suomalaismiehestä on enää suorittamaan asevelvollisuutensa. Ylipainon, sairauksien ja auktoriteettiongelmien vuoksi tulevat sukupolvet eivät enää kykene edes valmistautumaan isänmaansa puolustamiseen.

Nuorisosta on tehty heikkoa sekä henkisesti että fyysisesti. Syyllisiä tähän ovat niin liberaali koululaitos kuin kieroutunut viihdeteollisuuskin. Kansa on kadottanut selkärankansa. Yleisen asevelvollisuuden hidasta kuolemaa on yritetty tasapainottaa Nato-yhteistyöllä. Suomalaiset sotilaat ovat osallistuneet kansallisen turvallisuutemme kannalta vaarallisiin ja hyödyttömiin operaatioihin esimerkiksi Lähi-idässä, missä Yhdysvallat on ylläpitänyt pakolaiskriisiä kaatamalla laillisia hallituksia.

Maahanmuuton, talouden ja maanpuolustuksen kriisien ratkaisemiseksi Suomeen on perustettu viime vuosina useita pienpuolueita. Ne ovat kuitenkin kuolleet nopeasti, sillä niillä ei ole ollut kokonaisvaltaista poliittista ohjelmaa eikä vahvaa kannattajajoukkoa, joka olisi valmis ajamaan tavoitteitaan Internetin ohella Suomen kaduilla median ja eliitin vastustuksesta huolimatta.

Me, Petri Nordman ja Janne Moilanen, olemme perustaneet Kansan yhtenäisyys ry:n rakentaaksemme Suomeen kansallismielistä vaihtoehtoa korruptoituneille vanhoille puolueille sekä niitä määräävälle kansainväliselle rahanvallalle.

Näemme, ettei maahanmuuton, talouden ja maanpuolustuksen ongelmia voi erottaa toisistaan. Olemme kansallissosialisteja, sillä emme usko, että sama puolue voi kannattaa yhtäältä tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja toisaalta avoimia rajoja työvoimalle ja pääomalle. Tarvitaan kokonaisvaltainen ratkaisu, joka pohjautuu poliittiseen itsenäisyyteen ja taloudelliseen omavaraisuuteen.

Kansainväliset suuryritykset ja pankit ovat pakolaiskriisin myötä alkaneet entistä kovempaan ääneen vaatia vapaata maahanmuuttopolitiikkaa länsimaihin. Jo aiemmin samat yhtiöt vahingoittivat meitä siirtämällä tehtaamme Aasiaan ja myymällä luonnonvaramme ulkomaalaisille sijoittajille. Edes niin sanottu vihervasemmisto ei ole tehnyt vastarintaa, kun Suomen luonto on huutokaupattu kansainvälisille korporaatioille. Tällä hetkellä yksikään puolue ei vaali suomalaisen kansallismaiseman koskemattomuutta.

Ei siis riitä, että Suomi sulkee rajansa laittomilta siirtolaisilta; rajat on suljettava myös itsenäisyyttämme tuhoavilta pankeilta ja suuryhtiöiltä. Rajat on suljettava Suomea hyväksikäyttävältä ulkomaalaiselta pääomalta. Euroopan unioni kuitenkin kieltää jäsenmaitaan tekemästä itsenäistä raha- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Siksi ratkaisu Euroopan unioniin ongelmiin ei ole ”EU-kritiikki” vaan välitön EU:sta eroaminen.

Sotilasliitto Naton johto puolestaan on todennut: ”Euroopassa ei ole enää sijaa etnisesti puhtaille valtioille. – – Tämä on monirotuisten valtioiden aikakausi.” (Social Contract Journal, Vol. 9, nro 4.) Itsenäistyvän Suomen on lopetettava välittömästi Nato-yhteistyö ja pidettävä sotilasliitto rajojen ulkopuolella. Maanpuolustuksen on perustuttava vahvalle asevelvollisuusarmeijalle sekä mahdolliselle puolustusyhteistyölle muiden kansallismieliset arvot allekirjoittavien valtioiden kanssa.

Keräämme nyt nimiä perustaaksemme puolueen, joka ajaa tinkimätöntä kansallismielistä politiikkaa yhteiskunnan kaikilla aloilla: vaadimme uskottavaa rajavalvontaa, tahdomme palauttaa rahapolitiikan EU:lta Suomelle sekä rakentaa itsenäisen armeijan. Tahdomme myös suojella suomalaisia ydinperheitä valtamedian ja Setan kaltaisten ääriliberaalien järjestöjen markkinoimalta homokulttuurilta. Valtion on varmistettava, että suomalaisilla on mahdollisimman edulliset olosuhteet perustaa suuria perinteisiä lapsiperheitä. Toisin sanoen tahdomme itsenäisen Suomen, joka päättää omista laeistaan, joka suojelee omaa verenperimäänsä ja jonka selkärangan muodostavat suomalaiset ydinperheet.

Itsenäistä Suomea rakentavat vapaat suomalaiset yritykset, jotka rahoittavat toimintaansa kansallistetun keskuspankin rahalla eikä ulkomaalaisella velalla. Valtion tehtävä on ajaa suomalaisten yrittäjien etua ulkomaalaisia monopoleja vastaan. Itsenäinen rahapolitiikka mahdollistaa sen, että erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten verottamista voi keventää huomattavasti ilman, että Suomen tarvitsisi tinkiä hyvinvointivaltioon kuuluvista palveluista.

Kansallismielisten on aika kääntää huomio oireista poliittisten ongelmiemme perimmäisiin syihin. On aika vaatia poliittisia ratkaisuja, joita eliitti ei salli kansan vaatia. EU väittää meille, ettemme voi enää itsenäistyä, sillä monikulttuurisuus on ”väistämätöntä” ja kansainvälisyys on ”nykyaikaa”. Näiden iskulauseiden tarkoitus on lannistaa suomalaiset ja muut Euroopan kansat. EU:n iskulauseet ovat totta vain, jos uskomme niihin sen sijaan, että uskoisimme suomalaisten rakkauteen omaa kansaansa ja itsenäisyyttään kohtaan.

Allekirjoita puoluehankkeemme kannattajakortti jo tänään. Liity joukkoomme rakentamaan kansallismielistä puoluetta, jonka ainut tavoite on palauttaa itsenäisyys hinnalla millä hyvänsä. Me tulemme rakentamaan puolueen joka uskaltaa paitsi vaatia itsenäisyyttä myös taistella sen puolesta!