Yli tuhat kannattajakorttia kasassa!

Puoluehankkeellamme on nyt tullut täyteen ensimmäinen vuosineljännes. Samalla voimme ylpeänä julkistaa tiedon siitä, että tuhannen kannattajakortin rajapyykki on rikottu.

Lauantaina kesäkuun 9. päivä alkanut kampanja korttien keräämiseksi on lähtenyt hyvin käyntiin. Kiitos siitä kuuluu kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat osallistuneet keräämiseen ja hankkeen mainostamiseen.

Suomessa uuden puolueen perustaminen on tehty melko hankalaksi verrattuna moneen muuhun maahan. Siinä missä täällä täytyy kerätä 5 000 korttia, esimerkiksi väkiluvultaan isommassa Ruotsissa vastaava luku on vain 1 500. Tästä huolimatta aiomme saada tarvittavan määrän kasaan.

Jotta saamme kaikki vaadittavat kortit kerättyä ja perustettua Suomen puoluekentälle aidon kansallismielisen vaihtoehdon, tarvitsemme kaikkien isänmaallisten apua. Kuka tahansa arvomme allekirjoittava voi ryhtyä omin päin vapaaehtoiseksi korttien kerääjäksi. Myös mikä tahansa järjestö voi halutessaan avustaa hanketta keräämällä kortteja tai mainostamalla sitä sosiaalisessa mediassa. Kaikki apu otetaan kiitollisina vastaan! Lopulta kyse on kuitenkin Suomen vapauttamisesta ja uudesta itsenäistymisestä, mikä on kaikkien kansallismielisten yhteinen tavoite.

Allekirjoita puoluehankkeemme kannattajakortti jo tänään. Liity joukkoomme rakentamaan kansallismielistä puoluetta, jonka ainut tavoite on palauttaa itsenäisyys hinnalla millä hyvänsä. Me tulemme rakentamaan puolueen, joka uskaltaa paitsi vaatia itsenäisyyttä myös taistella sen puolesta!

Täytetyt kannattajakortit voi lähettää osoitteeseen:

Kansan yhtenäisyys ry
PL 15
00811 HELSINKI

Kansan yhtenäisyys ry – itsenäistyvän Suomen puoluehanke

Me vaadimme itsenäisyyttä. Suomalaisista on tulossa vähemmistökansa omassa maassamme. Olemme luovuttaneet poliittisen päätösvallan Euroopan unionille ja ulkomaalaisille rahanlainaajille. He ovat puolestaan päättäneet, että ”kansainvälisyys” ja ”monikulttuurisuus” ovat itsenäisyyttä, omavaraisuutta ja suomalaista verenperimää korkeampia arvoja.

Kymmenen viime vuoden aikana Suomen poliittiset ongelmat ovat kärjistyneet nopeasti. Rajuimmat välittömät vaikutukset ovat olleet vuonna 2015 puhjenneella pakolaiskriisillä, jonka torjumiseksi kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten hallitus ei tehnyt mitään. ”Konservatiiviset oikeistopuolueet” ajoivat väestönvaihtopolitiikkaa aivan yhtä kovalla innolla kuin vihervasemmisto. Suomen väkivalta- ja seksuaalirikosten määrä räjähti muutamassa kuukaudessa avoimien rajojen politiikan vuoksi. Poliisiammattikorkeakoulun tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolet maahanmuuttajaraiskaajien uhreista on lapsia.

Jo muutamaa vuotta aiemmin Suomen talous sai lähes lamaannuttavan iskun, kun kansainvälinen pankkikriisi ajoi maamme velkakierteeseen. Vaikka pankkikriisin syyllisiä olivat ulkomaalaiset finanssikeinottelijat, kriisin maksumiehiksi joutuivat tavalliset suomalaiset.

Valtion velka on paisunut hallitsemattomasti, varallisuuserot ovat revenneet ja pitkäaikaistyöttömyyden yleistyminen syrjäyttää kasvavan osuuden väestöstämme. Sen sijaan, että valtio rahoittaisi suomalaisten hyvinvointia ja suomalaisia yrityksiä, meitä verotetaan entistä raskaammin, jotta voisimme maksaa korkoja ulkomaalaisille pankeille. Länsimaissa on meneillään keskiluokan kuolemaan johtava trendi. Velkaorjuuteen sidotut kansalaiset on kasvatettu pelkäämään työpaikkansa menettämistä niin paljon, että yhä harvempi uskaltaa julkisesti ottaa kantaa maahanmuuton kaltaisiin tulenarkoihin poliittisiin ongelmiin.

Talouden ja maahanmuuton ohella myös maanpuolustus on rappiolla. Entistä harvemmasta suomalaismiehestä on enää suorittamaan asevelvollisuutensa. Ylipainon, sairauksien ja auktoriteettiongelmien vuoksi tulevat sukupolvet eivät enää kykene edes valmistautumaan isänmaansa puolustamiseen.

Nuorisosta on tehty heikkoa sekä henkisesti että fyysisesti. Syyllisiä tähän ovat niin liberaali koululaitos kuin kieroutunut viihdeteollisuuskin. Kansa on kadottanut selkärankansa. Yleisen asevelvollisuuden hidasta kuolemaa on yritetty tasapainottaa Nato-yhteistyöllä. Suomalaiset sotilaat ovat osallistuneet kansallisen turvallisuutemme kannalta vaarallisiin ja hyödyttömiin operaatioihin esimerkiksi Lähi-idässä, missä Yhdysvallat on ylläpitänyt pakolaiskriisiä kaatamalla laillisia hallituksia.

Maahanmuuton, talouden ja maanpuolustuksen kriisien ratkaisemiseksi Suomeen on perustettu viime vuosina useita pienpuolueita. Ne ovat kuitenkin kuolleet nopeasti, sillä niillä ei ole ollut kokonaisvaltaista poliittista ohjelmaa eikä vahvaa kannattajajoukkoa, joka olisi valmis ajamaan tavoitteitaan Internetin ohella Suomen kaduilla median ja eliitin vastustuksesta huolimatta.

Me, Petri Nordman ja Janne Moilanen, olemme perustaneet Kansan yhtenäisyys ry:n rakentaaksemme Suomeen kansallismielistä vaihtoehtoa korruptoituneille vanhoille puolueille sekä niitä määräävälle kansainväliselle rahanvallalle.

Näemme, ettei maahanmuuton, talouden ja maanpuolustuksen ongelmia voi erottaa toisistaan. Olemme kansallissosialisteja, sillä emme usko, että sama puolue voi kannattaa yhtäältä tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja toisaalta avoimia rajoja työvoimalle ja pääomalle. Tarvitaan kokonaisvaltainen ratkaisu, joka pohjautuu poliittiseen itsenäisyyteen ja taloudelliseen omavaraisuuteen.

Kansainväliset suuryritykset ja pankit ovat pakolaiskriisin myötä alkaneet entistä kovempaan ääneen vaatia vapaata maahanmuuttopolitiikkaa länsimaihin. Jo aiemmin samat yhtiöt vahingoittivat meitä siirtämällä tehtaamme Aasiaan ja myymällä luonnonvaramme ulkomaalaisille sijoittajille. Edes niin sanottu vihervasemmisto ei ole tehnyt vastarintaa, kun Suomen luonto on huutokaupattu kansainvälisille korporaatioille. Tällä hetkellä yksikään puolue ei vaali suomalaisen kansallismaiseman koskemattomuutta.

Ei siis riitä, että Suomi sulkee rajansa laittomilta siirtolaisilta; rajat on suljettava myös itsenäisyyttämme tuhoavilta pankeilta ja suuryhtiöiltä. Rajat on suljettava Suomea hyväksikäyttävältä ulkomaalaiselta pääomalta. Euroopan unioni kuitenkin kieltää jäsenmaitaan tekemästä itsenäistä raha- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Siksi ratkaisu Euroopan unioniin ongelmiin ei ole ”EU-kritiikki” vaan välitön EU:sta eroaminen.

Sotilasliitto Naton johto puolestaan on todennut: ”Euroopassa ei ole enää sijaa etnisesti puhtaille valtioille. – – Tämä on monirotuisten valtioiden aikakausi.” (Social Contract Journal, Vol. 9, nro 4.) Itsenäistyvän Suomen on lopetettava välittömästi Nato-yhteistyö ja pidettävä sotilasliitto rajojen ulkopuolella. Maanpuolustuksen on perustuttava vahvalle asevelvollisuusarmeijalle sekä mahdolliselle puolustusyhteistyölle muiden kansallismieliset arvot allekirjoittavien valtioiden kanssa.

Keräämme nyt nimiä perustaaksemme puolueen, joka ajaa tinkimätöntä kansallismielistä politiikkaa yhteiskunnan kaikilla aloilla: vaadimme uskottavaa rajavalvontaa, tahdomme palauttaa rahapolitiikan EU:lta Suomelle sekä rakentaa itsenäisen armeijan. Tahdomme myös suojella suomalaisia ydinperheitä valtamedian ja Setan kaltaisten ääriliberaalien järjestöjen markkinoimalta homokulttuurilta. Valtion on varmistettava, että suomalaisilla on mahdollisimman edulliset olosuhteet perustaa suuria perinteisiä lapsiperheitä. Toisin sanoen tahdomme itsenäisen Suomen, joka päättää omista laeistaan, joka suojelee omaa verenperimäänsä ja jonka selkärangan muodostavat suomalaiset ydinperheet.

Itsenäistä Suomea rakentavat vapaat suomalaiset yritykset, jotka rahoittavat toimintaansa kansallistetun keskuspankin rahalla eikä ulkomaalaisella velalla. Valtion tehtävä on ajaa suomalaisten yrittäjien etua ulkomaalaisia monopoleja vastaan. Itsenäinen rahapolitiikka mahdollistaa sen, että erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten verottamista voi keventää huomattavasti ilman, että Suomen tarvitsisi tinkiä hyvinvointivaltioon kuuluvista palveluista.

Kansallismielisten on aika kääntää huomio oireista poliittisten ongelmiemme perimmäisiin syihin. On aika vaatia poliittisia ratkaisuja, joita eliitti ei salli kansan vaatia. EU väittää meille, ettemme voi enää itsenäistyä, sillä monikulttuurisuus on ”väistämätöntä” ja kansainvälisyys on ”nykyaikaa”. Näiden iskulauseiden tarkoitus on lannistaa suomalaiset ja muut Euroopan kansat. EU:n iskulauseet ovat totta vain, jos uskomme niihin sen sijaan, että uskoisimme suomalaisten rakkauteen omaa kansaansa ja itsenäisyyttään kohtaan.

Allekirjoita puoluehankkeemme kannattajakortti jo tänään. Liity joukkoomme rakentamaan kansallismielistä puoluetta, jonka ainut tavoite on palauttaa itsenäisyys hinnalla millä hyvänsä. Me tulemme rakentamaan puolueen joka uskaltaa paitsi vaatia itsenäisyyttä myös taistella sen puolesta!